Fundacja Aims

digital technologiae in servitio personae

Agnieszka Dziedzic – Zontek CEO


Aims Foundation

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej w celach zawodowych i twórczości artystycznej


Aims Foundation

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Cyberbezpieczeństwo, audyty, zabezpieczenia, dokumentacja, funkcja IOD, wdrażanie przepisów o ochronie danych


Aims Foundation

Cyfrowe nauczanie i edukacja

Wsparcie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych i komunikacyjnych
Zadania Fundacji

Cyfrowa aktywizacja osób niepełnosprawnych

Obowiązki
▌wykorzystanie technologii komunikacji cyfrowej oraz tworzenie aplikacji wspierających pracę i twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnościami,
▌ promowanie pracy i kreatywności osób niepełnosprawnych za pośrednictwem mediów cyfrowych
▌organizacja warsztatów i edukacji w zakresie podejmowania pracy i wykonywania twórczości artystycznej przez osoby niepełnosprawne
▌działania organizacyjne i udostępnianie infrastruktury przeciwdziałającej wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji w dostępie do informacji


Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo

Obowiązki
▌wspieranie dobrych praktyk w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych
▌tworzenie i upowszechnianie standardów i dobrych praktyk stosowania przepisów o ochronie danych osobowych wśród administratorów danych,
▌inicjowanie i podejmowanie projektów mających na celu poprawę ochrony danych,
▌wspieranie kompetencji osób związanych z administracją i bezpieczeństwem danych osobowych;
▌audyty bezpieczeństwa
▌wzorcowa dokumentacja
▌outsourcing IOD

Wsparcie E-edukacji

Obowiązki
▌Wykorzystanie technologii komunikacji cyfrowej i tworzenie aplikacji wspierających edukację,
▌Organizacja wymiany studenckiej w Unii Europejskiej,
▌Realizacja projektów edukacyjnych dla uczniów z krajów Unii Europejskiej;
07.11.2023 Szkolenie ONLINE 870 PLN netto

Specjalistyczny kurs IOD

▌Obszerna wzorcowa dokumentacja Polityki ochrony danych i SZBI
▌Certyfikat kompetencji IOD
▌Bezpłatny kontakt po szkoleniach

Zobacz więcej

Zapisz się

06.11.2023 Szkolenie ONLINE 970 PLN netto

Kurs Audytora KRI

▌Wzorcowa dokumentacja wymagana przepisami KRI
▌Przykładowy raport poaudytowy KRI
▌Certyfikat audytora wewnętrznego

Zobacz więcej

Zapisz się