Fundacja Aims

digital technologiae in servitio personae

Agnieszka Dziedzic – Zontek CEO


Aims Foundation

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej w celach zawodowych i twórczości artystycznej


Aims Foundation

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Cyberbezpieczeństwo, audyty, zabezpieczenia, dokumentacja, funkcja IOD, wdrażanie przepisów o ochronie danych


Aims Foundation

Cyfrowe nauczanie i edukacja

Wsparcie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych i komunikacyjnych

Partnerzy

Współpraca w ramach porozumień
https://aimsfoundation.eu/wp-content/uploads/2023/12/dekra-i-lubasz.png
https://aimsfoundation.eu/wp-content/uploads/2023/12/gunb-i-pap.png
https://aimsfoundation.eu/wp-content/uploads/2023/12/Promyczek.jpg
Zadania Fundacji

Cyfrowa aktywizacja osób niepełnosprawnych

Obowiązki
▌wykorzystanie technologii komunikacji cyfrowej oraz tworzenie aplikacji wspierających pracę i twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnościami,
▌ promowanie pracy i kreatywności osób niepełnosprawnych za pośrednictwem mediów cyfrowych
▌organizacja warsztatów i edukacji w zakresie podejmowania pracy i wykonywania twórczości artystycznej przez osoby niepełnosprawne
▌działania organizacyjne i udostępnianie infrastruktury przeciwdziałającej wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji w dostępie do informacji


Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo

Obowiązki
▌wspieranie dobrych praktyk w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych
▌tworzenie i upowszechnianie standardów i dobrych praktyk stosowania przepisów o ochronie danych osobowych wśród administratorów danych,
▌inicjowanie i podejmowanie projektów mających na celu poprawę ochrony danych,
▌wspieranie kompetencji osób związanych z administracją i bezpieczeństwem danych osobowych;
▌audyty bezpieczeństwa
▌wzorcowa dokumentacja
▌outsourcing IOD

Wsparcie E-edukacji

Obowiązki
▌Wykorzystanie technologii komunikacji cyfrowej i tworzenie aplikacji wspierających edukację,
▌Organizacja wymiany studenckiej w Unii Europejskiej,
▌Realizacja projektów edukacyjnych dla uczniów z krajów Unii Europejskiej;

Kurs wdrożenia Ustawy o Sygnalistach

▷ Zapewniamy ustawowy komplet procedur – toolkit_Signal ®
▷ Kurs ONLINE (Teams), ▷ Data: 06.08.2024 – (godz: 10:00 – 13:00)
▷ Koszt: 550 PLN + VAT

Zobacz więcej

Zapisz się

Niezbędnik IOD – wzorcowa dokumentacja

Termin: 14.06.2024
Koszt uczestnictwa wynosi 890 PLN Netto + VAT
Kurs ONLINE

Zobacz więcej

Zapisz się